ΣυμβΑΠ 135/2017

Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση Ν. Παντελή

Μη έκδοση Τούρκου στρατιωτικού εκζητουμένου για συμμετοχή στην ένοπλη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016

Δεν πρέπει να εκδοθεί στην Τουρκία ο Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος εκζητείται για συμμετοχή στην ένοπλη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 (παράβαση του τουρκικού Συντάγματος με βία και καταναγκασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, έγκλημα κατά του νομοθετικού οργάνου και της Κυβέρνησης, διακεκριμένη αρπαγή), διότι: α) η διακεκριμένη αρπαγή συνιστά στρατιωτικό έγκλημα για το οποίο δεν χωρεί έκδοση, αφού από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι τελέσθηκε διά της αφαιρέσεως στρατιωτικού ελικοπτέρου, ως εκ τούτου δε στοιχειοθετεί το στρατιωτικό έγκλημα του άρ. 147 παρ. 2 ΣΠΚ· β) η περιγραφή της πράξης της απόπειρας δολοφονίας κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην υποβληθείσα αίτηση εκδόσεως είναι εντελώς αόριστη, δεν πληροί τους όρους της “αρχής της ειδικότητας” και των άρ. 6 παρ. 3 περ. α΄ ΕΣΔΑ και 14 παρ. 3 περ. α΄ ΔΣΑΠΔ, αφού αναλώνεται σε γενικόλογη περιγραφή των γεγονότων της βραδιάς κατά την οποία έλαβε χώρα η απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία και δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα κατά το άρ. 12 της ΕΣΕ στοιχεία· γ) συντρέχει κίνδυνος θανάτου, βασανιστηρίων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχειρίσεώς του και μη δίκαιης δίκης από το εκζητούν κράτος, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. κατά των Βασανιστηρίων, της Διεθνούς Αμνηστίας και Οργανώσεων Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις συνθήκες κρατήσεως και τις εξευτελιστικές για τον άνθρωπο πρακτικές που εφαρμόζονται στα κρατητήρια και τις φυλακές της Τουρκίας, τις διαπιστώσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναφορικά με την προϊούσα υπονόμευση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των τουρκικών δικαστηρίων, καθώς και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας, σύμφωνα με τα οποία οι δικαστές και εισαγγελείς τελούν υπό πίεση (απόλυση ή και σύλληψη), επιπλέον δε πιθανολογείται σοβαρός κίνδυνος να υποστεί ανάρμοστη κακομεταχείριση, ενόψει της ιδιότητάς του ως στρατιωτικού, λόγω της αποδιδόμενης σε αυτόν από τις τουρκικές αρχές αντιθέσεως στο υπάρχον πολιτικό καθεστώς, ως συμμετασχόντος στην απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

Δείτε περισσότερα εδώ.