Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Μαρτίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Χρίστος Μυλωνόπουλος
Χωρεί έκδοση στις ΗΠΑ για νομιμοποίηση κρυπτονομισμάτων (bitcoin) προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα; (177)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ασφαλιστικές εισφορές: Ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων επί μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών που βαρύνουν ομόρρυθμη εταιρεία (ΑΠ 421/2017 – παρατηρήσεις Θ. Σάμιου) (190)

Έκδοση: Ορθή γνωμοδότηση υπέρ της εκδόσεως για το αδίκημα της νομιμοποίησης κρυπτονομισμάτων (bitcoin) προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα (ΣυμβΑΠ 2080/2017) (198)

Καθήκοντος παράβαση: Εσφαλμένη αθώωση για παράβαση καθήκοντος των μελών Δ.Σ. συνεταιρισμού που ενεργούσαν συλλογικώς (ΑΠ 1178/2017 – εισ. αγόρ. Α. Κατσιρώδη – παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη) (203)

Μετατροπή ποινής: Μη μετατρέψιμη σε χρηματική ποινή η ποινή της πενταετούς καθείρξεως (ΟλΑΠ 6/2017) (208)

Φαρμακοδιέγερση: Χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας σε ίππο (ΑΠ 347/2017) (214)

Ne bis in idem: Σωρευτική επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την αυτή παράβαση (ΣτΕ 3473/2017 – παρατηρήσεις Δ. Βούλγαρη) (217)

Ναρκωτικά: Περάτωση κυρίας ανακρίσεως επί κακουργήματος του νόμου περί ναρκωτικών (ΣυμβΕφΑθ 1599/2016 – εισ. πρότ. Α. Καραφλού) (220)

Σωματική βλάβη: Αθώωση για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης μέσω της μετάδοσης του ιού HIV με σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση προφυλακτικού (ΜΟΔΑθ 1083/2017) (224)

Ναυτικές διαφορές: Κατά τόπον αρμοδιότητα επί αδικημάτων τα οποία σχετίζονται με ναυτικές διαφορές και τελέσθηκαν εντός του νομού Αττικής (ΣυμβΠλημΑθ 1578/2017 – και αντίθ. εισ. πρότ. Ν. Δεληδήμου) (225)

Νομιμοποίηση εσόδων: Νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Απαγόρευση εκποίησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (ΣυμβΠλημΓρεβ 70/2017 – εισ. πρότ. Π. Παναγιωτόπουλου) (228)

Υπεξαίρεση: Υπεξαίρεση από ασφαλιστικό πράκτορα. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος (ΣυμβΠλημΗλ 90/2017 – και αντίθ. εισ. πρότ. Κωσταντούλας Αθανασοπούλου) (233)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ικανοποίηση του παθόντος:
Απόρριψη “προσφυγής” του παθόντος κατά της πράξεως αρχειοθέτησης της υπόθεσης κατά το άρ. 406Α παρ. 2 ΠΚ (ΔιατΕισΕφΠατρ 33/2017Βασιλική Αργύρη) (240)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πρόσβαση σε συνήγορο:
Έλεγχος της παραβίασης ή μη της δικαιότητας της διαδικασίας από την στέρηση πρόσβασης σε συνήγορο (Ibrahim και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 13.9.2016 – παρατηρήσεις Ι. Μπρούπη) (243)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
Animus se obligandi: Μελλοντικό ή εσωτερικό γεγονός; (252)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων
Προκήρυξη των Βραβείων Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου (256)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαρτίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.