Ποινικά Χρονικά | Μάιος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Αλέξανδρος Δημάκης Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (άρ. 65 Ν. 4472/2017) – Με αναφορά και σε θεμελιώδη ζητήματα ποινικής ευθύνης για απιστία κατά τις αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων (337)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
• Αναβολή: Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω κωλύματος στο πρόσωπο της συνηγόρου, για τρίτη φορά (ΑΠ 64/2017) (365)

• Αναίρεση: Παραδεκτό αναιρέσεως. Συμπλήρωση της αίτησης αναίρεσης με άλλο έγγραφο (ΑΠ 293/2017 – ενημερωτικό σημείωμα Άννας Οικονόμου) (368)

• Αναίρεση: Προϋποθέσεις εξέτασης αυτεπαγγέλτως ερευνώμενων αναιρετικών λόγων. Εφαρμογή ευμενέστερων για τον κατηγορούμενο διατάξεων του Ν. 4337/2015 (ΑΠ 441/2017 – παρατηρήσεις Θ. Σάμιου) (371)

• Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών: Θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ζητήματα συρροής (ΑΠ 68/2017) (375)

• Τύπος: Εγκλήματα διά του τύπου. Καταχωρίσεις στο διαδίκτυο (ΑΠ 192/2017) (390)

• Πορνογραφία ανηλίκων: Ποινική αντιμετώπιση της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας του οποίου η παραγωγή συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου νεότερου των 10 ετών (άρ. 348Α παρ. 4 στοιχ. β΄ ΠΚ υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 3625/2007) (ΜΟΕΚρ 134/2017 – και μειοψηφία) (391)

• Υπουργοί: Αποκλειστική αρμοδιότητα του εισαγγελέως πλημμελειοδικών προς άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα που τέλεσαν υπουργοί ως ιδιώτες (ΠεντΕφΑθ 3434/2014) (394)

• Απάτη: Απάτη περί την πρόσληψη. Χρόνος τέλεσης απάτης. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης κατ’ εξακολούθησιν απάτης (ΣυμβΕφΑθ 1762/2017 – εισ. πρότ. Μαρίας Γκανέ) (396)

• Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων: Μη πρόκληση ακυρότητας από την παραβίαση του άρ. 225 παρ. 2 ΚΠΔ (ΣυμβΕφΘεσ 464/2016 – εισ. πρότ. Θ. Λιούτα) (400)

• Έκτιση ποινής: Κατ’ οίκον έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής υπερηλίκων κατ’ άρ. 56 παρ. 2 εδ. α΄ ΠΚ (ΣυμβΠλημΑθ 756/2018 – εισ. πρότ. Δ. Νομικού) (404)

• Πολιτική αγωγή: Προϋποθέσεις παραδεκτού της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής επί περισσοτέρων συμμετόχων (ΜονΠλημΛαρ 619/2017) (405)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων: Αρμοδιότητα της ΓΔΔΕ για εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών υπό την ισχύ του π.δ. 142/2017 (ΓνωμΕισΑΠ 3/2018Δ. Παπαγεωργίου) (409)

• Εμπορία ανθρώπων: Παράνομη διακίνηση μεταναστών και εμπορία ανθρώπων (ΕγκΕισΑΠ 1/2018Κ. Παρασκευαΐδης) (410)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Γρηγόριος Πεπόνης Ζητήματα απτόμενα της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της πρωτοδίκου αποφάσεως, κατ’ άρθρον 497 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (412)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαΐου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.