Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Βασίλειος Τουντόπουλος Η εφαρμογή του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης στο ποινικό δίκαιο – Σκέψεις σχετικά με το αδίκημα της απιστίας με αφορμή τις από 12.10.2016 (5 StR 134/15) και 26.11.2015 (3 StR 17/15) αποφάσεις του Γερμανικού Ακυρωτικού (3)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αποδεικτικές απαγορεύσεις: Νόμιμη η αποδεικτική αξιοποίηση εγγράφου κοινοποίησης εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας, όπως η διαδικτυακή διεύθυνση του δράστη (ΑΠ 1801/2016) (16)

Διασπορά ψευδών ειδήσεων: Αναίρεση υπέρ του νόμου. Έννοια “επιτηδειότητας” κατά το άρ. 191 ΠΚ (ΟλΑΠ 2/2017) (22)

Ικανοποίηση του παθόντος: Αποζημίωση του Δημοσίου επί απιστίας περί την υπηρεσία, κατ’ εξακολούθησιν, τελεσθείσα από εφοριακή υπάλληλο (ΑΠ 1551/2016) (33)

Δυαδικές κυρώσεις: Αρχή “ne bis in idem”. Μόνο διοικητική η φύση του πολλαπλού τέλους επί λαθρεμπορίας (ΑΠ 938/2016) (37)

Πολιτική αγωγή: Παράσταση πολιτικής αγωγής από το Ελληνικό Δημόσιο ως καθολικό διάδοχο, επί υποθέσεως για παράβαση του άρ. 44 του ν.δ. 400/1970 (ΑΠ 1049/2016) (48)

Προσβολές ανθρώπινης αξιοπρέπειας: Αιτιολογημένη καταδίκη αστυνομικού για πρόκληση κακώσεων σε πρόσωπο ευρισκόμενο υπό την εξουσία του (ΑΠ 1807/2016) (52)

Υπεξαίρεση: Υπεξαίρεση από εντολοδόχο. Σύμβαση πρακτορείας, παραγγελιοδοχική αντιπροσωπεία, αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑΠ 1309/2016 – παρατηρήσεις Θ. Σάμιου) (53)

Έφεση κατά βουλευμάτων: Η έλλειψη νομίμου βάσεως ως περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Συρροή πλαστογραφίας μετά χρήσεως και απάτης (ΣυμβΕφΑθ 283/2016 – εισ. πρότ. Ευσταθίας Καπαγιάννη) (58)

Πνευματική ιδιοκτησία: Αναμετάδοση τηλεοπτικού σήματος συνδρομητικών καναλιών “με οποιονδήποτε τρόπο” μέσω εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε αποκωδικοποιητές (ΣυμβΕφΑθ 1408/2017 – εισ. πρότ. Κ. Σπηλιώπουλου) (62)

Νομιμοποίηση εσόδων: Νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εκβίαση επιχειρήσεων από κοινού (ΣυμβΕφΘεσ 801/2016 – εισ. πρότ. Θ. Λιούτα) (68)

Πολιτική αγωγή: Διακοπή της παραγραφής της αστικής αξίωσης διά της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής (ΜονΠλημΑθ 101312/2017) (71)

Ποινική ευθύνη ιατρών: Αθώωση μαιευτήρα – χειρουργού γυναικολόγου για σωματική βλάβη νεογνού εξ αμελείας κατά την διάρκεια τοκετού (ΜονΠλημΠατρ 2376/2016) (71)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Απέλαση: Απόρριψη προσφυγής περί μη άμεσης εκτέλεσης απέλασης (ΔιατΕισΕφΕυβ 1/2016 Λ. Σοφουλάκης) (76)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Γρηγόριος Πεπόνης Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 του νόμου 4139/20.3.2013, υπό το πρίσμα της διατάξεως του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα (77)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Ιανουαρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.