Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Φεβρουαρίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Αριστομένης Τζαννετής Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ με το Ν. 4489/2017 (81)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αιτιολογία: Αναίρεση αθωωτικής απόφασης για βιασμό και κατάχρηση σε ασέλγεια λόγω επιλεκτικής αιτιολογίας (ΑΠ 1065/2017 – παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη) (94)

Απάτη: Καταδίκη για απάτη εις βάρος ασφαλιστικού φορέα (ΑΠ 1759/2016 – παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη) (108)

Προσωπικά δεδομένα: Καταγραφή με φορητή βιντεοκάμερα κινήσεων και συνομιλιών τρίτων προσώπων χωρίς την συναίνεσή τους (ΑΠ 1306/2016) (113)

Δικαστική συνδρομή: Αποδοχή δικαστικής συνδρομής με σκοπό την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (ΣυμβΑΠ 1161/2016) (118)

Έγκληση: Υποβολή έγκλησης, επί σωματικής βλάβης εξ αμελείας, μετά την πάροδο τριμήνου από την τέλεση της πράξη (ΑΠ 1467/2016) (124)

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Εκτέλεση ΕΕΣ κυπριακών αρχών εις βάρος ημεδαπού με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης. Απόρριψη εφέσεως και αιτήματος για άρση της προσωρινής κράτησης (ΣυμβΑΠ 1832/2016) (132)

Ποινική συνδιαλλαγή: Δικαιοδοτική εξουσία του Μονομελούς Εφετείου ως δικαστηρίου ποινικής συνδιαλλαγής (ΑΠ 1289/2017) (144)

Συμμετοχή: Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση που τελέσθηκε κατόπιν παραπλάνησης του φυσικού αυτουργού (ΑΠ 953/2016 – παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου) (149)

Χρέη προς το Δημόσιο: Ευθύνη εκπροσώπων ΕΠΕ (ΑΠ 1655/2016) (156)

Υπεξαίρεση: Υπεξαίρεση από διαχειριστή αντικειμένου αξίας υπερβαίνουσας τα 120.000 ευρώ καθ’ υπέρβασιν των ορίων πληρεξουσιότητας (ΣυμβΕφΑθ 763/2016 – εισ. πρότ. Μαρίας Γκανέ) (158)

Κατάσχεση: Άρση κατασχέσεως και απόδοση κατασχεθέντων στον ιδιοκτήμονα (ΣυμβΕφΑθ 1018/2016 – εισ. πρότ. Ν. Δεγαΐτη) (161)

Χρέη προς το Δημόσιο: Αθώωση διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε. λόγω επικουρικής εκπροσώπησης της εταιρείας (ΤρΕφΑθ 6091, 5781α/2017) (163)

Κατάσχεση: Άρση κατασχέσεως μεταφορικού μέσου χρησιμοποιηθέντος για την μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος και απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του (ΣυμβΠλημΑλεξ 114/2015 – εισ. πρότ. Χ. Νάïντου) (163)

Χρεοκοπία: Ενεργητική νομιμοποίηση προς παράσταση πολιτικής αγωγής (ΤρΠλημΧαλκ 2808, 2842/2017) (166)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ποινική δίωξη: Αρχή της νομιμότητας και βαθμός πιθανολόγησης της ενοχής για την κίνηση ποινικής δίωξης (ΔιατΕισΕφΑθ 130/2016Π. Παναγιωτόπουλος) (167)

Προσωπικά δεδομένα: Αντιγραφή αποσπάσματος ποινικής απόφασης και χρήση αυτού ενώπιον δικαστηρίου (ΔιατΕισΕφΑθ 243/2017Δ. Ζημιανίτης) (169)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σταμάτης Δασκαλόπουλος Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ε.Ε.Ε.): Ο νέος θεσμός Δικαστικής Συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (173)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Φεβρουαρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.