Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Δεκεμβρίου 2017

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2017 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

+ Αλεξάνδρα Δ. Σάκκουλα (υπό Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη) (721)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Κυριάκος Κώτσογλου Αρχές μιας δομικής θεώρησης των διαπραγματεύσεων στην ποινική δίκη (Ψυχολογική βία – Ομολογία – Απόδειξη) (722)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Απόδειξη: Χρήση και αξιοποίηση παρανόμως αποκτηθέντος αποδεικτικού μέσου (ΑΠ 453/2016) (734)
Απόρρητο: Παραβίαση του απορρήτου της προφορικής συνομιλίας (ΑΠ 453/2016) (737)
Επίδοση: Επίδοση κλήσης στον πολιτικώς ενάγοντα διά θυροκολλήσεως (ΑΠ 284/2016) (739)
Ναρκωτικά: Απόρριψη αναιρέσεως Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατ’ αθωωτικής αποφάσεως (ΑΠ 378/2016) (739)
Πολιτική αγωγή: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνον (ΑΠ 284/2016) (741)
Δυαδικές κυρώσεις: Επεξεργασία Προεδρικού Διατάγματος περί ραδιοεξοπλισμού (ΣτΕ 108/2017 [Ε΄ Τμήμα – Π.Ε. / Γνωμ.] – παρατηρήσεις Δ. Βούλγαρη) (743)
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Απόρριψη της αιτήσεως του εκζητουμένου για έκτιση στην ημεδαπή της επιβληθείσας στην αλλοδαπή ποινής (ΣυμβΕφΑθ 93/2016) (746)
Νομιμοποίηση εσόδων: Έννοια “αυτοξεπλύματος” (ΣυμβΠλημΑθ 2694/2017 – αντίθ. εισ. πρότ. Β. Χολή) (749)
Υπάλληλοι: Παράβαση καθήκοντος από υπαλλήλους ΔΕΚΟ. Έννοια “δημοσίου υπαλλήλου” (ΣυμβΠλημΗλ 64/2017 – εισ. πρότ. Ε. Μιχαήλου) (751)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Υφ’ όρον απόλυση: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4489/2017 για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης (ΓνωμΕισΑΠ 5/2017 – Ε. Ζαχαρής) (753)
Απόρρητο: Αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας μεταξύ τρίτων και χρήση αυτού (ΔιατΕισΕφΘρ 15/2017 – Γ. Σκιαδαρέσης) (754)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Queen Mary, Ινστιτούτο Max Planck για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου: Ανακοίνωση Διεθνούς Συνεδρίου, με θέμα «Alternative, informal, and transitional types of criminal justice and the legitimacy of new sanction models in the global risk society» [«Εναλλακτικές, άτυπες και μεταβατικές μορφές της ποινικής δικαιοσύνης και νομιμοποίηση των νέων κυρωτικών προτύπων στην παγκόσμια κοινωνία κινδύνων»] (758)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ ΞΖ΄ [2017] (επιμέλεια: Άννα Οικονόμου) (759)

 

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2017 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.