Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Απριλίου 2018

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου Η ιδιότητα του πρόσφυγα και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης μετανάστευσης (257)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα (άρ. 171 αριθμ. 1 στοιχ. γ΄ ΚΠΔ). Εκδίκαση της υπόθεσης παρά την αναστολή της διαδικασίας κατ’ άρ. 80 ΚΠΔ (ΑΠ 502/2017) (265)

Αναίρεση: Μη υποκείμενη σε αναίρεση απόφαση με την οποία επιβάλλεται αναμορφωτικό μέτρο (ΑΠ 79/2017) (268)

Αναίρεση: Παραδεκτό αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίπτεται αίτηση για απόλυση υπό όρο κατ’ άρ. 110Α ΠΚ, όπως ισχύει μετά τους Ν. 4322/2015 και 4356/2015. Διαχρονικό δίκαιο (ΣυμβΑΠ 408/2017) (269)

Έκδοση: Μη έκδοση Τούρκου στρατιωτικού εκζητουμένου για συμμετοχή στην ένοπλη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 (ΣυμβΑΠ 135/2017 – και σύμφ. εισ. πρότ. Ν. Παντελή) (272)

Έκθεση: Σωματική βλάβη εξ αμελείας και έκθεση εν στενή εννοία υπερηλίκου από νοσηλευτή σε οίκο ευγηρίας (ΑΠ 1336/2016 – παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη) (281)

Καθήκοντος παράβαση: Καθυστέρηση υπογραφής πράξεων επιβολής προστίμων από νομάρχη (ΑΠ 605/2016 – παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη) (289)

Ποινή: Αναστολή ποινής κατ’ άρ. 100 ΠΚ (μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 3994/2011) (ΑΠ 464/2017) (299)

Περιοριστικοί όροι – Προσωρινή κράτηση: Έννοια του περιοριστικού όρου της “απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο” (ΣυμβΕφΑθ 2050/2017 – και αντίθ. εισ. πρότ. Σ. Δασκαλόπουλου και παρατηρήσεις Β. Πετρόπουλου) (307)

Χρέη προς το Δημόσιο: Υπό ποίες προϋποθέσεις η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΤρΕφΛαρ 1005/2017) (320)

Νομιμοποίηση εσόδων: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (ΣυμβΠλημΑθ 275/2016 – και αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Νούλη) (321)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Πραγματογνώμονες: Όρκος πραγματογνωμόνων (άρ. 194 ΚΠΔ) (ΓνωμΕισΕφΕυβ 1/2017Λ. Σοφουλάκης) (328)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Γεώργιος Γιαννούλης Νεότερα ανακριτικά (forensic), ποινικoδικονομικά και νομολογιακά ζητήματα ανάλυσης DNA: Προς μια κριτική επικαιροποίηση και δικαιοκρατική θωράκιση ενός διεπιστημονικού διαλόγου (330)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.