Ποινικά Χρονικά | Μάρτιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Έφη Λαμπροπούλου Αστυνομία: «Ο εχθρός ανάμεσά μας» και ο ρόλος της Εγκληματολογίας (161)

• Χρήστος Νάϊντος Ζητήματα συμμετοχής στα εγκλήματα υποβοήθησης της παράτυπης μετανάστευσης (172)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποχή δικαστικών προσώπων: Αποδοχή αιτήσεως αποχής Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου (ΣυμβΑΠ 1580/2017 – παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη) (180)

• Ένδικα μέσα: Κατάθεση γραμματίου εισφορών του δικηγόρου (ΣυμβΑΠ 40/2018) (184)

• Μεσάζοντες: Αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερης ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Νόμος περί μεσαζόντων (ΑΠ 1485/2018 – παρατηρήσεις Α. Μπαλτά) (186)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΠΑΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΑΠΑΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απάτη περί την πρόσληψη και πλαστογραφία: Τέλεση του εγκλήματος υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 (ΑΠ 183/2017) (193)

• Απάτη περί την πρόσληψη και πλαστογραφία: Χρόνος τέλεσης της απάτης κατ’ εξακολούθησιν (ΑΠ 983/2018) (197)

• Απάτη περί την πρόσληψη: Κατ’ εξακολούθησιν τέλεση του εγκλήματος, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950. Χρόνος και τρόποι τέλεσης του εγκλήματος (ΣυμβΑΠ 1074/2018) (199)

• Απάτη περί την πρόσληψη: Χρήση πλαστού πτυχίου εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (ΣυμβΕφΑθ 1791/2016 – εισ. πρότ. Γ. Βούλγαρη) (204)

• Απάτη περί την πρόσληψη και πλαστογραφία: Τέλεση του εγκλήματος υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 (ΣυμβΕφΑθ 1117/2018 – εισ. πρότ. Π. Παναγιωτόπουλου) (207)

• Απάτη περί την πρόσληψη, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου: Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης για την πρόσληψη του υπαιτίου σε Δήμο (ΤρΕφΔυτΣτερΕλλ 28/2016 – και αντίθ. εισ. πρότ Γ. Τσιρώνη) (212)

• Απάτη με σκοπό την μετάταξη: Χρόνος τέλεσης της απάτης κατ’ εξακολούθησιν. Ζητήματα αιτιολογίας και νομίμου βάσεως (ΑΠ 128/2018) (217)

• Απάτη περί την απονομή συντάξεως: Τέλεση του εγκλήματος εις βάρος του ΙΚΑ με την κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια είσπραξη σύνταξης αποβιώσαντος (ΑΠ 1957/2017) (219)

• Απάτη περί την απονομή συντάξεως: Ύπαρξη δεδικασμένου λόγω προηγηθείσας αμετάκλητης καταδίκης για παράβαση καθήκοντος (ΣυμβΕφΘρ 39/2017 – εισ. πρότ. Γ. Σκιαδαρέση) (221)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Κωνσταντίνος Βαθιώτης Προβλήματα παραγραφής στην “απάτη περί την πρόσληψη” (229)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Προσωρινή κράτηση: Τυπική διακοπή προσωρινής κρατήσεως καταδικασθέντος για άλλο έγκλημα σε στερητική της ελευθερίας ποινή, μετατραπείσα σε χρηματική (ΠρΑρχΕισΑΠ 6152/2017 – Ν. Παντελής) (236)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Πανταζής Βρυνιώτης Χρονική σύμπτωση της έκτισης μιας μετατραπείσας ποινής με την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης (236)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

• Καλλιόπη Σπινέλλη / Νέστωρ Ε. Κουράκης / Μαρία Π. Κρανιδιώτη (επιμέλεια έκδοσης): Λεξικό Εγκληματολογίας, εκδόσεις Τόπος, 2018, σελ. LXI, 1291 (υπό Ν. Λίβου) (240)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαρτίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.