Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Βασίλειος Αδάμπας Ζητήματα σχετικά με τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας στα γενετήσια εγκλήματα (401)

• Αλέξανδρος Μεζαρί Τέλεση απιστίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης της επιχείρησης (409)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ακυρότητα: Ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης. Ανάγνωση της προανακριτικής απολογίας στο ακροατήριο (παρατ. Η. Αναγνωστόπουλου) (ΑΠ 1414/2022) (422)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα. Παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης (ΑΠ 1045/2022) (427)

• Άμυνα: Απόρριψη ισχυρισμού περί αμύνης. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 162/2022) (434)

• Ανακριτική διείσδυση: Απόλυτη ακυρότητα. Μη τήρηση των προϋποθέσεων της αστυνομικής διείσδυσης. Χρόνος προβολής (ΑΠ 1027/2022) (435)

• Δήμευση: Απόφαση περί αποδόσεως κατασχεθέντων. Ένδικα μέσα (ΑΠ 977/2022) (439)

• Έγκληση: Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 211/2022) (442)

• Ποινή: Υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου μετά παραπομπήν. Ποινή μετά την αναγνώριση δεύτερου λόγου μείωσης (ΑΠ 532/2022) (460)

• Κατάχρηση ανηλίκου: Συρροή με βιασμό. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής (ΜΟΕΚρ 39/2023) (467)

• Φορολογικά αδικήματα: Υποκρυπτόμενοι έμποροι ως αυτουργοί ή συνεργοί (ΤρΕφΑθ 1400/2023) (471)

• Ικανοποίηση του ζημιωθέντος: Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από περιοριστικούς όρους (ΣυμβΠλημΑθ 771/2023 – εισ. πρότ. Α. Γραμμένου) (472)

• Υφ’ όρον απόλυση: Ευεργετικός υπολογισμός χρόνου κράτησης για κρατούμενους με αναπηρία. Διαχρονικό δίκαιο (ΣυμβΠλημΝαυπλ 61/2023 – εισ. πρότ. Μαρίας Γόντικα) (474)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Περιβάλλον: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (ΕγκΕισΑΠ 13/2023 – Ι. Ντογιάκος(478)

• Ηχορύπανση: Προσβολή του δικαιώματος ησυχίας και ηρεμίας των πολιτών (ΕγκΕισΑΠ 14/2023 – Π. Παναγιωτόπουλος(478)

• Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι: Υπάλληλοι του οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΕγκΕισΑΠ 15/2023 – Π. Παναγιωτόπουλος(479)

• Αυτόφωρο: Αυτόφωρη διαδικασία επί ψευδούς καταμηνύσεως (ΕγκΕισΑΠ 16/2023 – Αναστασία Μασούρα) (480)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.