Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Αριστομένης Τζαννετής Στον ιστό της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Η (υπερ)ενίσχυση των εξουσιών της Αρχής μετά την ΟλΑΠ 1/2022 και το άρθρο 171 Ν. 4855/2021 (401)

• Ευτύχης Φυτράκης Ο πόνος ως σωματική βλάβη (406)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Έκδοση: Μη έκδοση υπηκόου Κίνας λόγω της πρόβλεψης θανατικής ποινής στην νομοθεσία του κράτους που ζητεί την έκδοση (ΣυμβΑΠ 485/2021) (427)

• Ένδικα μέσα: Παράλειψη προσκόμισης γραμματίου προκαταβολής εισφορών κατά την άσκηση αναιρέσεως (ΑΠ 213/2021) (430)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ζητήματα αιτιολογίας και νομίμου βάσεως (ΑΠ 145/2022) (436)

• Ποινή: Απόρριψη αιτήσεως για παροχή κοινωφελούς εργασίας. Υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΑΠ 143/2021) (448)

• Εγκληματική οργάνωση: Σύσταση εγκληματικής πολιτικής οργάνωσης ή ένταξη σε αυτήν και διεύθυνση τέτοιας οργάνωσης. Όρια της συνταγματικής ελευθερίας ίδρυσης πολιτικών κομμάτων και συμμετοχής σε αυτά (ΤρΕφΑθ 2425/2020) (455)

• Χρέη προς το Δημόσιο: Αθώωση για κατ’ εξακολούθησιν μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο προερχομένων από τέλη που επιβλήθηκαν συνεπεία πράξεων λαθρεμπορίας (ΤρΕφΛαρ 28/2021) (465)

• Κλοπή: Αθώωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας από κοινού και κατ’ εξακολούθησιν (ΜονΠλημΑθ 113/2022) (466)

• Απόλυση υφ’ όρον: Μη ορθή ανάκληση ειδικής υφ’ όρον απόλυσης. Προσφυγή του απολυθέντος κατ’ άρ. 43 παρ. 13 του Ν. 4489/2017 (ΣυμβΠλημΤρικ 141/2022 – αντίθ. εισ. πρότ. Ελένης Σαμουρκασίδου) (466)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εισαγγελεύς: Αρμοδιότητα Εποπτεύουσας την Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.Δ.Α.Π.) ως προς την αποπροσωποποίηση ονομαστικών δεδομένων επιβατών αερομεταφορών (PNR) (ΓνωμΕισΑΠ 4/2022 – Λ. Σοφουλάκης) (468)

• Εισαγγελεύς: Αντικείμενο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 5/2022Αναστασία Δημητριάδου) (470)

• Εμπορία ανθρώπων: Ζητήματα χαρακτηρισμού προσώπων ως θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (ΕγκΕισΑΠ 7/2022 Γ. Σκιαδαρέσης) (470)

• Αλλοδαποί: Διεθνής και ημεδαπή προστασία αλλοδαπών από συμπεριφορές κακομεταχείρισης (ΕγκΕισΑΠ 8/2022 Γ. Σκιαδαρέσης) (474)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γρηγόριος Πεπόνης Ειδικός λόγος αποκλεισμού δικαστικών λειτουργών από την σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου και του Ειδικού Δικαστηρίου που επιλαμβάνονται των υποθέσεων ποινικής ευθύνης υπουργών (476)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.