Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Κωνσταντίνος Βαθιώτης Πρεμιέρα των αντενδεικτών του ενδεχόμενου δόλου στο ποικιλόχρωμο φόντο της αρεοπαγιτικής νομολογίας (401)

• Τόνια Τζαννετάκη Το Σωφρονιστικό Σύστημα και το νέο Σύστημα Ποινών του ΠΚ: η προσπάθεια για την επίτευξη μιας υγιούς σχέσης (409)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απάτη: Απάτη περί την πρόσληψη στο Δημόσιο. Τέλεση του εγκλήματος άπαξ με την χρήση του πλαστού πτυχίου. Περιουσιακή βλάβη του Δημοσίου (ΟλΑΠ 3/2019) (424)

• Δόλος: Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Ενδείκτες και αντενδείκτες. Εκπυρσοκρότηση όπλου (ΑΠ 217/2018) (433)

• Έφεση: Λόγοι εφέσεως κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος. Αίτημα της κατηγορουμένης για εμφάνιση ενώπιον του συμβουλίου και για άρση ή αντικατάσταση των περιοριστικών όρων (ΣυμβΕφΑθ 231/2018 – εισ. πρότ. Π. Παναγιωτόπουλου) (446)

• Αποζημίωση παρανόμως κρατηθέντος: Υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης (ΜονΕφΑθ 2001/2019) (451)

• Πόθεν έσχες: Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης εξ αμελείας (ΣυμβΕφΠατρ 127/2018 – εισ. πρότ. Βασιλικής Αργύρη) (453)

• Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Άρση της δέσμευσης εις βάρος υπόπτου για νομιμοποίηση εσόδων επί μη ασκήσεως ποινικής διώξεως (ΣυμβΠλημΑθ 5398/2018 – εισ. πρότ. Δ. Νομικού) (459)

• Παιδοκτονία: Εφαρμογή του άρ. 36 ΠΚ επί παιδοκτονίας (ΣυμβΠλημΑθ 1461/2019 – εισ. πρότ. Σ. Παππά) (461)

• Απάτη: Απάτη περί την πρόσληψη (ΣυμβΠλημΚαβ 64/2019 – και αντίθ. εισ. πρότ. Β. Αδάμπα) (464)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ηλεκτρονικό έγκλημα: Καθορισμός των υποθέσεων που πρέπει να διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΕγκΕισΑΠ 2/2019 – Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου) (471)

• Δικαστικές διακοπές: Χρέωση δικογραφιών στους εισαγγελείς κατά τις δικαστικές διακοπές (ΕγκΕισΑΠ 4/2019 – Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου) (473)

• Έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων: Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος εκτάκτων ελέγχων (ΕγκΕισΑΠ 5/2019 – Π. Μπρακουμάτσος) (473)

• Δικαστική συνδρομή: Συνεργασία με αλλοδαπές αρχές επί δικαστικής συνδρομής (ΕγκΕισΑΠ 6/2019 – Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου) (475)

• Αποκαταστατική δικαιοσύνη: Συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος (ΕγκΕισΑΠ 7/2019 – Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου) (476)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Κωνσταντίνος Κακαβούλης Υποστήριξη της κατηγορίας: Μια τύποις μετεξέλιξη της πολιτικής αγωγής (Σκέψεις με αφορμή διατηρούμενες προϋποθέσεις ενεργητικής νομιμοποίησης) (478)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.