Ποινικά Χρονικά | Ιανουάριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Κωνσταντίνος Χατζηκώστας Η διεύρυνση της αυτουργίας στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (3)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αναίρεση: Προϋποθέσεις για το ορισμένο και παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΣυμβΑΠ 1921/2017 – και εισ. πρότ. Ν. Παντελή) (28)

• Αρμοδιότητα: Σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ στρατιωτικών και κοινών ποινικών δικαστηρίων. Έγκλημα τελεσθέν με συγκλίνουσα αμέλεια περισσοτέρων (ΣυμβΑΠ 1860/2017 – σύμφ. εισ. πρότ. Αθ. Κατσιρώδη(28)

• Ποινή: Μέτρο μείωσης ποινής επί εγκλημάτων που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη 5-20 ετών (ΑΠ 322/2018) (50)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας λόγω παραβίασης του άρ. 308Α παρ. 2 ΚΠΔ (ΣυμβΕφΑθ 1280/2018 – εισ. πρότ. Γ. Βούλγαρη(57)

• Κλοπή: Διακεκριμένη κλοπή (άρ. 374 στοιχ. δ΄ και ε΄ ΠΚ) (ΣυμβΠλημΑθ 3968/2018  εισ. πρότ. Ν. Ορνεράκη(58)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα για την τέλεση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων (ΣυμβΠλημΑλεξ 102/2016  εισ. πρότ. Χ. Νάϊντου) (58)

• Μη συμμόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης: Διαταγή δικαστηρίου που δεν συνιστά επιβολή υποχρέωσης συμμόρφωσης σε πράξη υπό την έννοια του άρ. 232Α ΠΚ (ΤρΠλημΘεσ 8468/2018) (61)

• Ποινικό μητρώο: Εγγραφή καταδικαστικής απόφασης στο ποινικό μητρώο μετά την ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης (ΣυμβΠλημΛαρ 275/2018) (62)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Έκταση γνωμοδοτικής αρμοδιότητας: Έλλειψη αρμοδιότητας του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να γνωμοδοτεί επί συγκεκριμένων υποθέσεων (ΓνωμΕισΑΠ 13/2018 – Β. Χαλντούπης(63)

• Περάτωση ανάκρισης: Υποχρέωση των Εισαγγελέων Εφετών να προσδιορίζουν οι ίδιοι τους κλητευτέους μάρτυρες και τα αναγνωστέα έγγραφα σε περιπτώσεις δικογραφιών του άρ. 308Α ΚΠΔ (ΕγκΕισΑΠ 4/2018 – Δ. Παπαγεωργίου(63)

• Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά: Κοινοποίηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των Πινάκων με τις δικογραφίες που αφορούν ρατσιστικά εγκλήματα (ΕγκΕισΑΠ 5/2018 – Κ. Παρασκευαΐδης(64)

• Κλητήριο θέσπισμα: Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος. Ψευδορκία μάρτυρος (ΔιατΕισΕφΑθ 37/2016 – Ν. Δεγαΐτης(65)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παναγιώτης Κρεμμυδιώτης Ο τόπος συνεδριάσεως των στρατιωτικών δικαστηρίων σε πολεμική περίοδο: στην πρώτη γραμμή ή στη μόνιμη έδρα τους; (69)

• Θωμάς Σάμιος Περί του κατωτάτου ορίου του πλαισίου ποινής επί συνδρομής λόγου μειώσεως αυτής (άρθρο 83 ΠΚ) για αδίκημα κατά του οποίου απειλείται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό (74)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιανουαρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.