Ποινικά Χρονικά | Φεβρουάριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Σκιαδαρέσης Τεκμήριο αθωότητας και ΜΜΕ – Παραβιάσεις και προστασία (81)

• Αθανασία Διονυσοπούλου Άρση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – Η σχέση των άρθρων 254-255 ΚΠΔ και του ν. 2225/1994 (91)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποδεικτικά μέσα: Προσωπικά δεδομένα. Αποδεικτική αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού. Στάθμιση δικαιωμάτων (ΑΠ 254/2021) (105)

• Απόπειρα: Απόπειρα κλοπής κοσμηματοπωλείου με την μέθοδο “ριφιφί” (ΑΠ 234/2021) (108)

• Ελαφρυντικές περιστάσεις: Αποδοχή της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου “σύννομου” βίου (ΑΠ 99/2021) (120)

• Κατάχρηση ανηλίκων: Γενετήσια πράξη με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκων. Συρροή (ΑΠ 101/2021) (135)

• Αναστολή: Καταδίκη για ληστρική κλοπή. Απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΠΚ. Χορήγηση αναστολής υπό τον όρο της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος (ΜονΕφΘεσ 684/2021) (143)

• Έκδοση: Αναβολή εκδόσεως οριστικής απόφασης επί αιτήματος εκδόσεως προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικές πληροφορίες από την εκζητούσα αρχή (ΣυμβΕφΝαυπλ 71/2020) (144)

• Κατάσχεση: Άρση της κατάσχεσης οχημάτων τα οποία φέρονται ως μέσα τελέσεως διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ανήκουν σε πρόσωπο διαφορετικό από τον δράστη (ΣυμβΠλημΑθ 2351/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Ν. Κοκαρίδα) (147)

• Υφ’ όρον απόλυση: Μη χορήγηση υφ’ όρον απολύσεως σε υπήκοο κράτους-μέλους της ΕΕ ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (ΣυμβΠλημΠειρ 501/2021 – σύμφ. εισ. πρότ. Αικατερίνης Παππού) (149)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Πειθαρχική εξέταση: Διενέργεια από εισαγγελικό λειτουργό πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος σωφρονιστικού προσωπικού. Ζητήματα συνταγματικότητας (ΓνωμΕισΑΠ 2/2022 – Γ. Σκιαδαρέσης) (153)

• Εισαγγελεύς: Άσκηση ενδίκων μέσων από τον Εισαγγελέα. Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρ. 465 εδ. γ΄-δ΄ ΚΠΔ (ΕγκΕισΑΠ 2/2022 – Δ. Παπαγεωργίου) (155)

• Οπαδική βία: Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αθλητικό υπόβαθρο. Οδηγίες χειρισμού σχετικών υποθέσεων (ΕγκΕισΑΠ 3/2022 – Ζ. Κοκκινάκης) (156)

• Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο – Κατάχρηση ανηλίκου: Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των δώδεκα ετών και κατάχρηση του ιδίου ανηλίκου από οικείο πρόσωπο. Απόρριψη της κατ’ άρ. 52 ΚΠΔ προσφυγής ως νόμω και ουσία αβάσιμης λόγω μη συνδρομής ηδονιστικού σκοπού (ΔιατΕισΕφΑθ 21-391/2021 – Α. Καραφλός) (157)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.