Ποινικά Χρονικά | Φεβρουάριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2021 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αναστάσιος Τριανταφύλλου Ο ρόλος του εισαγγελέα στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης και στην ενδιάμεση διαδικασία – Σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του νέου ΚΠΔ (81)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ακυρότητα: Διορισμός διερμηνέως. Διαχρονικό δίκαιο. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 729/2020) (90)

Απιστία: Συνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 405 παρ. 1 εδ. α΄ νΠΚ (ΣυμβΑΠ 158/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Δ. Παπαγεωργίου) (91)

Απιστία δικηγόρου: Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη επί μη ενημερώσεως της εγκαλούσας για την αναβολή της υπόθεσής της (ΑΠ 773/2020) (97)

Δυσφήμηση συκοφαντική: Έννοια του “τρίτου” επί συκοφαντικής δυσφημήσεως (ΟλΑΠ 3/2021) (99)

Προκαταρκτική εξέταση: Απόλυτη ακυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης λόγω παραβίασης του δικαιώματος ενημέρωσης του υπόπτου (ΣυμβΠλημΑθ 318/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Ν. Κοκαρίδα) (131)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ανήλικοι μάρτυρες: Προβλήματα εκ του άρ. 227 ΚΠΔ (ΓνωμΕισΑΠ 1/2021 – Γεωργία Αδειλίνη) (134)

Απέλαση αλλοδαπού: Μη εκτέλεση εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπού μετά την κατάργηση του άρ. 74 πΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 2/2021 – Χ. Βουρλιώτης) (137)

Ποινή: Τρόπος έκτισης των ποινών κατ’ άρ. 80 παρ. 6 ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 3/2021 – Αναστασία Δημητριάδου) (138)

Ποινή: Τρόπος έκτισης των ποινών κατ’ άρ. 80 νΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 4/2021 – Αναστασία Δημητριάδου) (139)

Πειθαρχική δίωξη: Αρμοδιότητα για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά αστυνομικών επί παραβάσεων του άρ. 9 παρ. 1 εδ. α΄ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (ΓνωμΕισΑΠ 5/2021 – Ζ. Κοκκινάκης) (139)

Ψηφιακά δεδομένα: Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων (ΓνωμΕισΑΠ 6/2021 – Χ. Βουρλιώτης) (140)

Παίγνια: Εφαρμογή της νομοθεσίας “περί παιγνίων” (ΓνωμΕισΑΠ 7/2021 – Χ. Βουρλιώτης) (141)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Βασίλειος Αδάμπας Το σύστημα χρηματικής ποινής στον νέο Ποινικό Κώδικα. Κάποιες κριτικές σκέψεις. (142)

Διονύσιος Λαμπρίδης Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 57 του νέου Ποινικού Κώδικα περί χρηματικής ποινής υπό το πρίσμα του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ (149)

Δημήτριος Λιούρδης Η χρηματική ποινή στους ειδικούς ποινικούς νόμους (152)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος Τα όρια του ουσιαστικού αδίκου της πλαστογραφίας κατά το άρθρο 217 παρ. 3 ΠΚ (157)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Αριστομένης Β. Τζαννετής, Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκζητουμένου στην ενωσιακή ποινική συνεργασία, Π.Ν. Σάκκουλας, 2020 (υπό Η. Αναγνωστόπουλου) (159)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2021 πατήστε εδώ.