Ποινικά Χρονικά | Δεκέμβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Θεοχάρης Δαλακούρας Οι ιδεολογικοπολιτικές συνιστώσες της ποινικής δίκης (737)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αμέλεια: Καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας (τροχαίο ατύχημα). Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 280/2018 – παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη) (744)

• Απάτη: Απάτη επί δικαστηρίω με παραπλάνηση του δικαστή προς έκδοσιν διαταγής πληρωμής (ΑΠ 735/2017) (751)

• Μετανάστες παράτυποι: Αποδοχή μεταφοράς από την ελληνική επικράτεια προς το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλοδαπών υπηκόων χωρίς τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ζητήματα αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης (ΑΠ 1782/2017 – παρατηρήσεις Ε. Πουλαράκη) (757)

• Πορνογραφία ανηλίκων: Καταδίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Ζητήματα νομίμου βάσεως (ΑΠ 1519/2017) (765)

• Διεθνές ποινικό δίκαιο: Έγκληση επί πλημμελήματος τελεσθέντος στην αλλοδαπή από ημεδαπό (ΤρΕφΑθ 1404/2018) (766)

• Κλήση – Κλητήριο θέσπισμα: Λόγοι ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος (άρ. 321 ΚΠΔ) (ΣυμβΕφΠατρ 121/2017) (767)

• Έγκληση: Σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της επί υφαιρέσεως (ΣυμβΠλημΑθ 3248/2018 – εισ. πρότ. Βασιλικής Ζαρκαλή) (769)

• Κατάσταση ανάγκης: Άρση του αδίκου των πράξεων της παράνομης εξόδου από την χώρα και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου λόγω συνδρομής καταστάσεως ανάγκης (άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ) (ΜονΠλημΠατρ 2283/2018) (771)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• DNA: Αρμόδιος δικαστικός λειτουργός παριστάμενος κατά την καταστροφή του γενετικού υλικού πρόσφυγα (ΓνωμΕισΑΠ 12/2018 – Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου) (773)

• Εισαγγελεύς: Κοινοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όλων των Παραγγελιών των Εισαγγελέων Εφετών (ΕγκΕισΑΠ 3/2018 – Δ. Παπαγεωργίου) (774)

• Παίγνια: Δικαίωμα εταιρείας με έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια  (ΔιατΕισΠλημΚω της 14.8.2017 – Γαλήνη Τσαρνέλη) (774)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΥ ΞΗ΄ [2018] (επιμέλεια: Πολυτίμη-Άννα Οικονόμου) (775)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.