Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος Τα δικαιώματα διερμηνείας, μετάφρασης και ενημέρωσης – Η νομολογιακή πρόσληψη και ο νέος ΚΠΔ (481)

• Άγγελος Κωνσταντινίδης Δυαδικές κυρώσεις και “ne bis in idem” (493)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απόρρητο: Κατάθεση δικηγόρων συγκατηγορουμένου ως μαρτύρων κατηγορίας (ΑΠ 991/2018) (502)

• Ναρκωτικά: Εισαγωγή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 857/2018) (522)

• Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ισχυρισμός περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του χρέους (ΑΠ 545/2018) (529)

• Υπεξαίρεση: Καθορισμός της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας του αντικειμένου (ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλλ 15/2018 – εισ. πρότ. Γ. Τσιρώνη) (533)

• Παιδική πορνογραφία: Προμήθεια και κατοχή μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας (ΣυμβΕφΠατρ 196/2017 – εισ. πρότ. Βασιλικής Αργύρη) (536)

• Πλαστογραφία: Απαλλαγή των κατηγορουμένων λόγω μη επαρκών ενδείξεων ενοχής. Διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση (ΣυμβΠλημΑθ 823/2018 – και εν μέρει δεκτή εισ. πρότ. Δήμητρας Παπαδοπούλου) (541)

• Αναστολή εκτέλεσης της ποινής: Αντίθεση του άρ. 465 του νέου ΠΚ σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος (ΤρΠλημΑθ 2371/2019) (545)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ευεργετικός υπολογισμός: Κατάδικος που συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας του μετά την θέση σε ισχύ του νέου ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 5/2019 – Δ. Παπαγεωργίου) (546)

• Παραγραφή: Αποφυλάκιση κρατουμένων για παραγραφείσες πράξεις για τις οποίες εκκρεμούσε η εκδίκαση ενδίκων μέσων (ΕγκΕισΑΠ 8/2019 – Δ. Δασούλας) (546)

• Κοινός λογαριασμός: Σύμβαση ενεχύρασης ποσού κοινού λογαριασμού με μόνη την υπογραφή της από έναν εκ των συνδικαιούχων (ΔιατΕισΕφΑθ 232/2018 – Α. Καραφλός) (547)

• Παράλειψη: Εγγυητική θέση υπευθύνου για την ασφαλή διαμόρφωση του οργανωτικού του πεδίου (ΔιατΕισΕφΠατρ 17/2019 – Γ. Μπισμπίκης) (553)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Σταμάτης Δασκαλόπουλος Εκτέλεση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων στην Ελλάδα (555)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

• Μπενάκη-Ψαρούδα, Άννα: Εγγυήσεις «δίκαιης δίκης» και δικαιώματα του κατηγορουμένου στην «Ποινική Δικονομία» του 1834. Επισκόπηση της ποινικής νομολογίας του Αρείου Πάγου των ετών 1835-1855 (με την συνεργασία της Βασιλικής Τζαλαβρά), στον Τόμο 48, Παράρτημα 15, της Επετηρίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2019, σελ. 383 (υπό Ν. Λίβου) (559)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.