Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι Υπερκρατικός προσδιορισμός της ποινικής καταστολής: Ιδεολογικοί άξονες ανάπτυξης του ενωσιακού ποινικού δικαίου (497)

Γεώργιος Γιαννούλης Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού συστήματος ποινών (506)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης: “Επιλεκτική” αιτιολογία. Αναίρεση υπέρ του νόμου (ΟλΑΠ 1/2018) (514)

Αιτιολογία: Έκταση αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης (ΑΠ 101/2018 – παρατηρήσεις Ά. Κωνσταντινίδη) (517)

Έκδοση: Απαγόρευση έκδοσης υπηκόου της Π.Γ.Δ.Μ. σε αυτήν λόγω απονομής χάριτος (“απελευθέρωσης από την δίωξη”) (ΣυμβΑΠ 839/2018) (525)

Παράτυποι μετανάστες: Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών με σκοπό την προώθησή τους εντός της χώρας ή εντός της ΕΕ. Ενδοιαστική αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης (ΑΠ 2067/2017) (529)

Περιοριστικοί όροι: Διάρκεια κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (ΣυμβΟλΑΠ 2/2018) (533)

Ποινή: Επιμέτρηση ποινής επί αληθούς κατ’ ιδέαν συρροής (ΑΠ 601/2017 – παρατηρήσεις Θ. Σάμιου) (535)

Αμέλεια: Ανθρωποκτονία εξ αμελείας τελεσθείσα από παρέχοντα εναλλακτικές θεραπείες για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας (ΤρΕφΑθ 5727, 6671/2017) (539)

Μεταβολή κατηγορίας: Ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας από επικίνδυνη σε βαριά (σκοπούμενη ή μη) σωματική βλάβη (ΜονΠλημΑθ 2295/2018) (542)

Νομιμοποίηση εσόδων: Άρση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (ΣυμβΠλημΑθ 3721/2017 – και εν μέρει αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Καλούδη – παρατηρήσεις Α. Τσαγκαλίδη) (544)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εξέταση DNA: Διαδικασία διενέργειας της κατ’ άρ. 200Α ΚΠΔ ανάλυσης DNA επί επ’ αυτοφώρω καταλαμβανομένων εγκλημάτων (ΓνωμΕισΑΠ 4/2018 – Χ. Βουρλιώτης) (552)

Ποινή: Υπολογισμός ημερών ποινής για κρατουμένους που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται εντός της Αγροτικής Φυλακής (ΓνωμΕισΑΠ 6/2018 – Β. Πλιώτας) (554)

Άτομα με ψυχική και διανοητική διαταραχή: Μεταγωγή ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (ΓνωμΕισΑΠ 7/2018 – Β. Πλιώτας) (555)

Τραπεζικό απόρρητο: Ένταξη των στοιχείων ταυτότητας των δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικών πορτοφολιών στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 1059/1971 (ΓνωμΕισΑΠ 8/2018 – Π. Καραγιάννης) (555)

Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου: Όρια της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 10/2018 – Δ. Παπαγεωργίου) (556)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δημήτριος Βούλγαρης Η μετατροπή της κατηγορίας από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βαριά, μετά την επ’ ακροατηρίω διαπίστωση της επελεύσεως του βαρύτερου αποτελέσματος, και η δικονομική αντιμετώπισή της (Με αφορμή την ΜονΠλημΑθ 2295/2018) (558)

Γιώργος Κουτσαγγέλης Το είδος της συρροής μεταξύ των εγκλημάτων της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και της απάτης (564)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Στέφανος Παύλου Περί της νομιμότητος της εκδόσεως για πράξεις για τις οποίες ανακλήθηκε η αρχικώς χορηγηθείσα “αμνηστία” δυνάμει ειδικού μεταγενέστερου νόμου (570)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Διεθνές Συνέδριο: «Εναλλακτικές, άτυπες και μεταβατικές μορφές ποινικής δικαιοσύνης και η νομιμοποίηση των νέων μοντέλων κυρώσεων στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία διακινδύνευσης» (Λονδίνο, 26-27 Ιανουαρίου 2018) (575)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.