Ποινικά Χρονικά | Απρίλιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Άγγελος Κωνσταντινίδης Προστατευόμενοι μάρτυρες και Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος (241)

• Παναγιώτης-Χρήστος Δαρέλλης Η ταυτότητα του κατηγορουμένου (με αφορμή την ΠεντΕφΑθ 2570, 3070/2017) (249)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απάτη / Εκβίαση: Καταδίκη για απάτη και εκβίαση. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 1594/2017 – παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη) (257)

• Απάτη με υπολογιστή: Αιτιολογημένη καταδίκη για απάτη με υπολογιστή εις βάρος ανώνυμης εταιρείας (ΑΠ 1554/2017) (261)

• Μετανάστες παράτυποι: Διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπού προσώπου από την χώρα (άρ. 87 παρ. 5 Ν. 3386/2005) (ΑΠ 832/2017 – σημείωση Άννας Οικονόμου) (281)

• Ποινή: Απόρριψη αιτήσεως για μετατροπή χρηματικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου (ΑΠ 116/2018) (289)

• Υφαίρεση: Καταδίκη για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (υπό την μορφή της υφαίρεσης) από πρώην σύζυγο. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 202/2018) (292)

• Φορολογικές παραβάσεις: Αθώωση για φοροδιαφυγή λόγω κηρύξεως της ακυρότητας της πράξης προσδιορισμού φόρου από διοικητικό δικαστήριο (ΜονΕφΑθ 1599/2018 – παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη) (297)

• Ταυτότητα του κατηγορουμένου: Δακτυλοσκοπική εξέταση. Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου (άρ. 79 ΚΠΔ) (ΠεντΕφΑθ 2570, 3070/2017) (300)

Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία βαρύνουν τον δράστη εν μέρει ατομικώς και εν μέρει υπό την ιδιότητά του ως εταίρου, συνδιαχειριστή και εκπροσώπου ομόρρυθμης εταιρείας (ΤρΕφΑθ 60/2018) (300)

• Παραγραφή: Έναρξη και λήξη του χρόνου της παραγραφής των πλημμελημάτων (ΤρΕφΛαρ 1651/2016) (301)

• Απάτη: Απάτη τελεσθείσα εις βάρος Τράπεζας της ημεδαπής (ΣυμβΕφΠατρ 93/2017 – εισ. πρότ. Βασιλικής Χριστούλη) (302)

• Μεταβολή κατηγορίας: Μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά μη σκοπούμενη σωματική βλάβη (ΣυμβΠλημΑθ 1239/2018 – εισ. πρότ. Αλεξάνδρας Πίσχνοινας) (307)

• Ακυρότητα: Ακυρότητα επί μη ενημερώσεως του διορισθέντος από τους πολιτικώς ενάγοντες τεχνικού συμβούλου για τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης και επί παραλείψεως γνωστοποίησης σε αυτόν κρίσιμων ιατρικών εγγράφων (ΣυμβΠλημΑθ 732/2019 – και αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Καράτσαλου) (310)

• Εγκληματική οργάνωση: Εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων του άρ. 386 παρ. 3 ΠΚ. Νομιμοποίηση εσόδων από την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα (ΣυμβΠλημΠατρ 30/2016 – και εν μέρει αντίθ. εισ. πρότ. Φωτεινής Δανιηλίδου) (310)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Έκταση γνωμοδοτικής αρμοδιότητας: Έλλειψη γνωμοδοτικής αρμοδιότητας αναφορικά με την ερμηνεία του άρ. 43 του Ν. 4489/2017 επί συγκεκριμένων υποθέσεων (ΓνωμΕισΑΠ 4/2019 – Ε. Ζαχαρής) (320)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.