Ποινικά Χρονικά | Μάιος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Αριστομένης Τζαννετής Η εθνική (συνταγματική) ταυτότητα και η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγοι μη εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης – Ο διάλογος μεταξύ ΔΕΕ και Ανωτάτων Εθνικών Δικαστηρίων για τη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων (321)

• Αθανάσιος Ζαχαριάδης Τα βασικά δικονομικά χαρακτηριστικά του ν. 1608/1950 κατά την εβδομηκονταετή ισχύ του στην ελληνική νομοθεσία (333)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απάτη: Χρόνος τέλεσης της απάτης. Πρόσληψη μισθωτού με πλαστό τίτλο σπουδών. Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 466/2019) (342)

• Δίκαιη δίκηΕύλογη διάρκεια της διαδικασίας. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως (ΑΠ 379/2018) (351)

• Μετανάστες παράτυποι: Άμεση συνέργεια επί παραλαβής παράτυπων μεταναστών με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Ευθύνη του “προπομπού” (ΑΠ 570/2018) (358)

• Ποινή: Συγχώνευση ποινών. Αίτημα του καταδικασθέντος για “δοσοποίηση” της συνολικής ποινής (ΑΠ 1076/2018, ΑΠ 1109/2018) (361)

• Ναρκωτικά: Αγορά ναρκωτικών και κατοχή τους με σκοπό την διακίνηση από εξαρτημένο δράστη. Καλή διαγωγή μετά την πράξη (ΤρΕφΑθ 4929/2018) (370)

• Απάτη: Απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Συρροή απάτης και υπεξαίρεσης (ΣυμβΕφΑθ 277/2018 – εισ. πρότ. Μαρίας Γκανέ) (371)

• Υπεξαίρεση: Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Κρίσιμη η αγοραία αξία του αντικειμένου (ΣυμβΠλημΑθ 4330/2018 – εισ. πρότ. Π-Δ. Τριανταφύλλου) (377)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο: Προσφυγή κατά της απ’ ευθείας κλήσεως του κατηγορουμένου στο ακροατήριο επί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ΔιατΕισΕφΑθ 133/2017 – Ν. Δεγαΐτης) (383)

• Ιατρική αμέλεια: Τήρηση των κοινώς παραδεδεγμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης (ΔιατΕισΠλημΑθ 8599/2018 – Ελένη Γυπαράκη) (387)

• Προσωρινή κράτηση: Άρση προσωρινής κράτησης σε περίπτωση αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης του προσωρινώς κρατουμένου (ΔιατΑνακρΗρακλ 470/2018 – Παναγιώτα Μπαρμπάτση και αντίθ. εισ. πρότ. Γ. Πατεράκη) (389)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Η ευθύνη του “προπομπού” στο έγκλημα της μεταφοράς παράτυπων μεταναστών ή παραλαβής τους με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της Χώρας (Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 570/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου) (391)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Τάκης Ηλιάδης / Νικόλας Σάντης (με τη συνεργασία Γ. Σταυρινάκη), Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές, Hippasus, Λευκωσία 2014 (υπό Χ. Παπαχαραλάμπους) (396)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαΐου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.