ΠεντΕφΑθ 2570, 3070/2017

Δακτυλοσκοπική εξέταση. Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου (άρ. 79 ΚΠΔ).

Διακόπτεται η εκδίκαση της υπόθεσης και ορίζεται νέα ημέρα συνεδρίασης, προκειμένου να διενεργηθεί δακτυλοσκοπική εξέταση του κατηγορουμένου για κλοπή, ώστε να βεβαιωθεί αν το τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος που βρέθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα ανήκει σε αυτόν. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του κατηγορουμένου θεωρείται σαν να μην έγινε, σύμφωνα με το άρ. 79 ΚΠΔ, αφού από την δακτυλοσκοπική εξέταση προέκυψε ότι το τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος που βρέθηκε δεν ανήκει σε αυτόν.

Δείτε περισσότερα εδώ.