ΜονΕφΚακΑθ 1599/2018

Παρατηρήσεις Ι. Μοροζίνη

Αθώωση για φοροδιαφυγή λόγω κηρύξεως της ακυρότητας της πράξης προσδιορισμού φόρου από διοικητικό δικαστήριο

Το έγκλημα της φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος είναι σωρευτικώς μικτό, μπορεί δε να τελεστεί με δύο τρόπους, είτε με “παράλειψη υποβολής δήλωσης” είτε με “υποβολή ανακριβούς δήλωσης”. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία ως προς την συνδρομή του απαιτούμενου για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής δόλου, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των περιστατικών που κατά τον νόμο απαρτίζουν την αξιόποινη πράξη. Αθωώνεται η κατηγορουμένη, πρόεδρος του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, η οποία υπέβαλε για το έτος 2006 ανακριβή δήλωση φόρου εισοδήματος και δεν κατέβαλε φόρο ύψους 844.931,10 ευρώ, διότι η πράξη προσδιορισμού του φόρου κηρύχθηκε άκυρη λόγω παραγραφής της σχετικής αξίωσης του Δημοσίου, και σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου το οφειλόμενο ποσό φόρου διεγράφη από την αρμόδια φορολογική αρχή, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της υποχρέωσης της εταιρείας για την καταβολή του.

Δείτε περισσότερα εδώ.