Παναγιώτης-Χρήστος Δαρέλλης

Η ταυτότητα του κατηγορουμένου

(με αφορμή την ΠεντΕφΑθ 2570, 3070/2017)

Στην μελέτη επιχειρείται η ερμηνεία των κυριότερων διατάξεων που ρυθμίζουν το ζήτημα της ταυτότητας του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η ποινική διαδικασία, από το στάδιο της σύλληψης μέχρι και την εκτέλεση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Με βάση την διάρθρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρχικώς προσεγγίζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ταυτότητα του κατηγορουμένου (άρ. 75 επ.). Στην συνέχεια εξετάζονται τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την σύλληψη ενός προσώπου το οποίο αμφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται (άρ. 279 παρ. 2). Τέλος, καταβάλλεται μια προσπάθεια συστηματικής αντιμετώπισης των επί μέρους ζητημάτων που ανακύπτουν κατά το στάδιο εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης, όπως αυτά ρυθμίζονται στο άρθρο 564 ΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.