Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Η ευθύνη του “προπομπού” στο έγκλημα της μεταφοράς παράτυπων μεταναστών ή παραλαβής τους με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της Χώρας

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 570/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου

Στην μελέτη εξετάζεται το ζήτημα της ευθύνης του “προπομπού” στο έγκλημα της μεταφοράς παράτυπων μεταναστών ή παραλαβής τους με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της Χώρας (άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 4251/2014), το οποίο έχει απασχολήσει την νομολογία και την θεωρία. Αρχικά, επιχειρείται η οριοθέτηση της έννοιας της “διευκόλυνσης” στην διευκόλυνση της μεταφοράς, δηλαδή του τρίτου από τους τρόπους τέλεσης του εγκλήματος του άρθρου 30 παρ. 1. Στην συνέχεια εξετάζονται οι συνέπειες αυτής της οριοθέτησης σε σχέση με το ζήτημα της ευθύνης του “προπομπού” σε περίπτωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών, αλλά και σε περίπτωση παραλαβής τους με σκοπό την προώθησή τους ενόψει των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στο άρθρο 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005. Τέλος, παρατίθενται κριτικές παρατηρήσεις επί της υπ’ αριθμ. 570/2018 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.

Δείτε περισσότερα εδώ.