Χάρης Παπαχαραλάμπους

Επανεκτιμώντας την ποινική συνδιαλλαγή: Μια ακόμη προσέγγιση για τη συμβατότητα του θεσμού με τη φύση της ποινικής δίκης

Η παρούσα μελέτη επανεκτιμά το θεσμό της διαπραγμάτευσης, όπως αυτή έχει από το βορειοαμερικανικό χώρο εισβάλει πλέον παντού. Μετά την εξέταση των βασικών χαρακτηριστικών της, αναλύονται οι αγεφύρωτες διαφορές της με τη φύση της ποινικής δίκης, διαφορές που καθιστούν το θεσμό, τουλάχιστον εκτός των υβριδικών του μορφών, όλως ασύμβατο με αυτόν τον τύπο δίκης. Αντί της επιτάχυνσης με τα ανυπολόγιστα κόστη σε αρχές και δικαιώματα που επιφέρει ο πραγματισμός της διαπραγμάτευσης, η μελέτη εισηγείται την εξάντληση άλλων τρόπων επίτευξης του σκοπού αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ.