Άρειος Πάγος 566/2021 (Ποιν.)

Δικαστική άφεση της ποινής επί υπεξαιρέσεως

Ποιοι είναι ο σκοποί θεσπίσεως των άρ. 381 παρ. 3-4 νΠΚ και 104Β νΠΚ. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρ. 375 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθησιν ο αναιρεσείων, χωρίς την επιβολή ποινής, επειδή, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στον δεύτερο βαθμό και μετά την πρωτοβάθμια δίκη, επέστρεψε όλο το υπεξαιρεθέν ποσό στην εγκαλούσα.

Δείτε περισσότερα εδώ.