Άρειος Πάγος 38/2022 (Ποιν.)

Τέλεση εκβίασης με την μη κάλυψη επιταγών ευκολίας

Στοιχεία εκβίασης. Πότε υπάρχει σκοπός τέλεσης της πράξης. Έννοια “εξαναγκασμού”. Πότε το έγκλημα είναι τετελεσμένο. Πότε το αδίκημα τελείται σε βαθμό κακουργήματος και πότε κατ’ εξακολούθησιν. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για εκβίαση ο κατηγορούμενος, αφού διαλαμβάνεται ότι ο παθών εξαναγκάσθηκε, υπό την απειλή βλάβης της ατομικής του επιχείρησης, να εκδώσει επιταγές ευκολίας συνολικού ύψους 155.500 ευρώ, τις οποίες ο κατηγορούμενος οπισθογράφησε και εισέπραξε, εν συνεχεία δε αρνήθηκε να καλύψει την αξία τους στις κομίστριες τράπεζες κατά την μεταξύ τους συμφωνία, με αποτέλεσμα ο παθών, λόγω της αξιογραφικής του ευθύνης ως εκδότης των επιταγών, μετά την εμπρόθεσμη εμφάνιση των επιταγών στην πληρώτρια τράπεζα, να αναγκασθεί να τις εξοφλήσει με δικά του χρήματα, καίτοι ο κατηγορούμενος του είχε υποσχεθεί ότι θα του κατέβαλλε τα χρήματα προ της λήξεως των επιταγών ευκολίας και δεν θα υφίστατο καμία οικονομική βλάβη.

Δείτε περισσότερα εδώ.