ΑΠ 895/2017

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Αθώωση για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης.

Αναιρείται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας του άρ. 231 ΠΚ η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ηθική αυτουργία στην πράξη, διότι δεν εφαρμόσθηκε αναδρομικώς η ευμενέστερη διάταξη του άρ. 31 του Ν. 3904/2010, με την οποία κατέστη πταίσμα η οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα η πράξη του υποθαλπόμενου προσώπου να μην είναι πλέον ούτε πλημμέλημα ούτε κακούργημα και να μην υφίσταται στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απόπειρας υπόθαλψης.

Δείτε περισσότερα εδώ.