ΑΠ 832/2017

Σημείωση Άννας Οικονόμου

Διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπού προσώπου από την χώρα (άρ. 87 παρ. 5 Ν. 3386/2005)

Με το άρ. 87 παρ. 5 του Ν. 3386/2005 καθιερώνεται ως αυτοτελές αδίκημα η παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα, προκειμένου να διέλθουν χωρίς έλεγχο από την οριοθετική γραμμή των συνόρων της Ελλάδας με ξένο κράτος, προς το οποίο γίνεται η έξοδός τους. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα για διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπού από την χώρα, τελεσθείσα από κοινού, εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι αφενός μεν αιτιολογείται με πληρότητα και σαφήνεια η συνδρομή των ως άνω επιβαρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπό της, αφετέρου δε ο εφοδιασμός τού παρανόμως εισελθέντος στην Ελλάδα προσώπου με πλαστό διαβατήριο, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια με προορισμό τις Βρυξέλλες και η παροχή πληροφοριών, οδηγιών και εντολών (στην έτερη συναυτουργό που συνόδευε το εν λόγω πρόσωπο) ώστε να εκδοθεί η κάρτα επιβίβασης και να αποφευχθούν οι επίμαχοι προ της αναχωρήσεως της πτήσης έλεγχοι θεμελιώνουν το αδίκημα στην τετελεσμένη του μορφή και όχι σε απόπειρα, αφού τούτο, ως έγκλημα τυπικό, ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη από τον δράστη της περιγραφόμενης στην αντικειμενική υπόσταση δραστηριότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.