ΑΠ 79/2017

Κατάφαση βιασμού, παρά την έλλειψη αντίστασης από το θύμα. Μη υποκείμενη σε αναίρεση απόφαση με την οποία επιβάλλεται αναμορφωτικό μέτρο.

Βιασμός. Τελείται βιασμός και όταν το θύμα, λόγω του αιφνιδιασμού ή του φόβου των συνεπειών από την προβολή αντίστασης ή των ασθενών σωματικών του δυνάμεων ή άλλων περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή μάταιη την αντίσταση και δεν αντιστάθηκε καθόλου στην σωματική βία του δράστη. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος δεν απαιτείται η σωματική βία (και αντίστοιχα η αντίσταση σε αυτήν) να είναι διαρκής. Αναίρεση. Παραδεκτώς ασκήθηκε η κρινόμενη αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για βιασμό, με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής υπό τον όρο της επιμέλειας της Υπηρεσίας Επιμελητή Ανηλίκων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση κατά το σκέλος που στρέφεται κατά του μέρους της απόφασης με την οποίο επιβλήθηκε, για την πράξη της απλής σωματικής βλάβης, το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας διακοσίων ωρών.

Δείτε περισσότερα εδώ.