ΑΠ 592/2017

Αιτιολογημένη καταδίκη για μη απόδοση Φ.Π.Α.

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για μη απόδοση παρακρατηθέντος Φ.Π.Α. ο κατηγορούμενος, αφού η οικονομική αδυναμία την οποία επικαλείται, πέραν του ότι δεν αποδείχθηκε, δεν συνιστά λόγο άρσης του δόλου του, η δε επικύρωση της εξυγιαντικής συμφωνίας δεν επιδρά στο αξιόποινο της μη απόδοσης του Φ.Π.Α.

Δείτε περισσότερα εδώ.