ΑΠ 541/2017

Αντισυνταγματική διάταξη με συγκεκαλυμμένη αμνηστία

Η διάταξη της υποπαρ. ΙΕ.12 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του N. 4254/2014, με την οποία καταργήθηκε η περ. δ΄ του άρ. 263Α ΠΚ, είναι αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη, επειδή αντιβαίνει στα άρ. 47 παρ. 3 και 4 και 26 Συντ., αφού έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική άρση του αξιοποίνου της πράξης μιας ειδικής κατηγορίας υπαλλήλων (υπαλλήλων ν.π.ι.δ.), ακόμη και για σοβαρές, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο, κακουργηματικές πράξεις, η δε αιτιολόγηση ότι οφείλεται σε απλή “παραδρομή” του νομοθέτη υποκρύπτει συγκεκαλυμμένη αμνηστία, ώστε να αρθεί η ποινική ευθύνη προσώπων της παραπάνω ειδικής κατηγορίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.