ΑΠ 466/2019

Χρόνος τέλεσης της απάτης. Πρόσληψη μισθωτού με πλαστό τίτλο σπουδών. Παραπομπή στην Ολομέλεια.

Εφόσον κάποιος, εξαπατώντας τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. με πλαστό τίτλο σπουδών, καταφέρει να προσληφθεί στο Δημόσιο ή στο ν.π.δ.δ. και να παρέχει την εργασία του, λαμβάνοντας κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο τον μισθό του, ανακύπτει το ζήτημα αν διαπράττει απάτη άπαξ, με την χρήση του πλαστού τίτλου σπουδών και την παραπλάνηση των αρμοδίων υπαλλήλων διά της ψευδούς παραστάσεως ότι έχει το τυπικό προσόν των σπουδών να τον προσλάβουν και να τον μισθοδοτούν ως δημόσιο υπάλληλο, ή αν διαπράττει περισσότερες πράξεις απάτης κατ’ εξακολούθησιν κάθε φορά που εισπράττει το μισθό του, με παρασιώπηση του γεγονότος ότι προσλήφθηκε χωρίς να διαθέτει το τυπικό προσόν των σπουδών, κατόπιν εξαπατήσεως διά της χρήσεως πλαστού τίτλου σπουδών. Επειδή για το εν λόγω ζήτημα έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις από τα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου, παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εν μέρει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως αναφορικά με τους σχετικούς λόγους αναιρέσεως, επιφυλλάσσεται δε το παρόν Ποινικό Τμήμα να αποφασίσει επί των υπολοίπων λόγων αναιρέσεως μετά την έκδοση της απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας.

Δείτε περισσότερα εδώ.