ΑΠ 289/2018

Καταδίκη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από διευθύνοντα σύμβουλο ανώνυμης εταιρείας. Ζητήματα αιτιολογίας.

Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, η ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εταιρεία που εκπροσωπεί και η ταυτότητα της τελευταίας. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, διότι, καίτοι έγινε δεκτό ότι τα χρέη βεβαιώθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της κήρυξης της ανώνυμης εταιρείας σε πτώχευση, δεν διαλαμβάνεται ποια ήταν η ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά την επίμαχη περίοδο.

Δείτε περισσότερα εδώ.