ΑΠ 2092/2017

Καταδίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Ζητήματα αιτιολογίας.

Για την στοιχειοθέτηση της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ άρ. 348Α ΠΚ δεν αρκεί απλώς το υλικό να είναι πορνογραφικό, αλλά πρέπει να αναφέρεται στο σώμα ανηλίκου, ανεξαρτήτως φύλου.  Μετά την τροποποίηση του άρ. 348Α ΠΚ από τον Ν. 3625/2007 για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήματος αρκεί η απλή κατοχή, αγορά ή μεταφορά πορνογραφικού υλικού ανηλίκου, χωρίς να απαιτείται πλέον σκοπός κερδοσκοπίας.  Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για εκ προθέσεως προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, πράξη συνιστάμενη στο ότι ο κατηγορούμενος κατείχε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του και είχε πρόσφορο για διαμοιρασμό σε έτερους χρήστες του διαδικτυακού προγράμματος ένα βίντεο υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, διότι δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενο των επιλήψιμων αρχείων.

Δείτε περισσότερα εδώ.