ΑΠ 180/2018

Αληθινή συρροή μεταξύ κατασκοπείας και παράνομης επέμβασης σε αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού, εκτός αν διαλαμβάνεται σε αυτόν (ειδική) ρήτρα επικουρικότητας. Όταν από την εγκληματική δραστηριότητα ενός προσώπου προσβάλλονται διαφορετικά έννομα αγαθά που προστατεύονται από διαφορετικούς νόμους, η συρροή είναι αληθής. Η ποινική δίωξη δεν κινείται όταν υφίστανται δικονομικά κωλύματα, μεταξύ των οποίων είναι η εκκρεμοδικία. Επί αληθούς κατ’ ιδέαν συρροής το δεδικασμένο (ή η εκκρεμοδικία) εξαντλείται στην αξιόποινη πράξη για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, χωρίς να κωλύεται νέα ποινική δίωξη για την άλλη πράξη που συρρέει κατ’ ιδέαν με την πρώτη και η οποία δεν έχει κριθεί. Ορθώς απερρίφθη ο περί εκκρεμοδικίας αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου, δεδομένου ότι μεταξύ του εγκλήματος της κατασκοπείας και της παράνομης επέμβασης σε αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υπάρχει αληθής συρροή, αφού με την τέλεση των εγκλημάτων αυτών προσβάλλονται διαφορετικά έννομα αγαθά.

Δείτε περισσότερα εδώ.