ΑΠ 1336/2016

Παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη

Σωματική βλάβη εξ αμελείας και έκθεση εν στενή εννοία υπερηλίκου από νοσηλευτή σε οίκο ευγηρίας

Στοιχεία σωματικής βλάβης εξ αμελείας (άρ. 314 ΠΚ). Στοιχεία έκθεσης εν στενή εννοία (άρ. 306 παρ. 1 περ. α΄ ΠΚ). Για την στοιχειοθέτηση του εν λόγω εγκλήματος προϋποτίθεται η μετατόπιση του παθόντος, εξαιτίας θετικής ενέργειας του δράστη, από ασφαλή σε ανασφαλή θέση, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής του ακεραιότητας. Η “αβοήθητη θέση” στην οποία περιάγεται ο παθών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αδυνατεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να μην αναμένεται με ασφάλεια, ή έστω μεγάλη πιθανότητα, βοήθεια έξωθεν για την αποτροπή του κινδύνου. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για σωματική βλάβη εξ αμελείας παρ’ υποχρέου η νοσηλεύτρια σε οίκο ευγηρίας, η οποία παρέλειψε εξ αμελείας να ελέγξει την θερμοκρασία του νερού ενόσω έπλενε την υπερήλικη παθούσα, που ήταν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί και να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους, την άφησε δε για λίγο κάτω από το νερό προκειμένου να μιλήσει στο κινητό της τηλέφωνο, με αποτέλεσμα η τελευταία να υποστεί εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα της, διότι στην προσβαλλομένη εκτίθενται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά οι περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω συμβάν, η μορφή υπαιτιότητας της αναιρεσείουσας (μη συνειδητή αμέλεια), η πηγή της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης με την οποία βαρυνόταν λόγω της ιδιότητάς της ως βοηθού νοσηλεύτριας, καθώς και ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς της και του επελθόντος τραυματισμού. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε η ως άνω κατηγορουμένη για έκθεση εν στενή εννοία, αφού, μόλις αντελήφθη το ως άνω συμβάν, προσπάθησε να το αποκρύψει, σκεπάζοντας την παθούσα και μην προβαίνοντας σε ανακοίνωση προς τους υπεύθυνους του ιδρύματος, προκειμένου να μεταφερθεί η τελευταία στο νοσοκομείο, πράγμα που συνέβη όταν εκ τύχης αποκαλύφθηκε τι είχε συμβεί, διότι στην προσβαλλομένη διαλαμβάνονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά οι παραλείψεις της αναιρεσείουσας από τις οποίες προκλήθηκαν οι ανωτέρω σωματικές βλάβες στην παθούσα, η αδυναμία της τελευταίας να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους και να γνωστοποιήσει το συμβάν, η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση με την οποία βαρυνόταν λόγω της θέσης της η αναιρεσείουσα, καθώς και ο κίνδυνος ζωής τον οποίο διέτρεξε η παθούσα εκ του ότι η αναιρεσείουσα την κατέστησε με την ως άνω συμπεριφορά της αβοήθητη.

Δείτε περισσότερα εδώ.