ΑΠ 1190/2017

Παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη

Αιτιολογία εισαγγελικής εφέσεως κατ’ αποφάσεως με την οποία έγινε δεκτή η αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως

Η εισαγγελική έφεση δεν απαιτείται να είναι ειδικά αιτιολογημένη, όταν πλήττει κεφάλαια καταδικαστικής απόφασης, όπως είναι η κρίση για την ύπαρξη και την μορφή του δόλου. Άνευ υπερβάσεως εξουσίας προχώρησε το δικαστήριο σε έρευνα και απόρριψη του ελαφρυντικού του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΠΚ, αφού υπήρχε πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην εισαγγελική έφεση σχετικά με το ότι εσφαλμένως έγινε δεκτός ο αυτοτελής ισχυρισμός και το αντίστοιχο αίτημα του κατηγορουμένου για αναγνώριση του εν λόγω ελαφρυντικού. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της έφεσης που ασκεί ο εισαγγελέας κατ’ αθωωτικής αποφάσεως ή διατάξεως με την οποία γίνεται δεκτός αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου σχετιζόμενος με την ενοχή ή την επιβλητέα ποινή αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο για το παραδεκτό της, προϋπόθεση που δεν πληρούται εν προκειμένω, αφού η σχετική εισαγγελική έφεση δεν είχε την απαιτούμενη ειδική αιτιολογία.

Δείτε περισσότερα εδώ.