24 Νοεμβρίου 2023
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Ευαγγελία Νεζερίτη

Η έννοια του κατόχου στο άρθρο 319 ΑΚ – Συγχρόνως μια συστηματική θέαση της εξ υποκαταστάσεως αναγωγικής αξίωσης του εκπληρώσαντος τρίτου

(Σκέψεις με αφορμή την ΟλΑΠ 1/2022)

Στην μελέτη αναλύεται η έννοια του κατόχου που έχει δυνατότητα να ικανοποιήσει τον δανειστή και να υποκατασταθεί ακολούθως αυτοδικαίως στα δικαιώματα αυτού έναντι του οφειλέτη (AK 319). Προκειμένου να καταδειχθούν οι αδυναμίες της λύσης που υιοθέτησε ο Άρειος Πάγος, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Ολομελείας του έκρινε ότι νομιμοποιούμενοι σε προσφορά και υποκατάσταση είναι και οι μη δικαιωματικοί κάτοχοι του εκπλειστηριαζόμενου πράγματος, επιστρατεύονται μεθοδολογικά, συστηματικά και τελολογικά επιχειρήματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της εξ υποκαταστάσεως αναγωγικής αξίωσης του εκπληρώσαντος τρίτου.

22 Νοεμβρίου 2023
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών 425/2022

Ο ανθρωποκτόνος δόλος διακρίνεται σε προμελετημένο (άρ. 299 παρ. 1 ΠΚ) και απρομελέτητο (άρ. 299 παρ. 2 ΠΚ)· ο τελευταίος συντρέχει, όταν υπάρχει βρασμός ψυχικής ορμής. Το μέσο της επίθεσης, ο τρόπος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες ενήργησε ο δράστης, τυχόν προηγούμενες ύβρεις και απειλές που είχε εκστομίσει, καθώς και η στάση του δράστη αμέσως μετά την πράξη αποτελούν ικανές ενδείξεις για την κατάφαση του ανθρωποκτόνου δόλου στο πρόσωπο του δράστη. Η αφορμή από την οποία οδηγήθηκε στην πράξη του ο δράστης, ιδίως όταν αυτή είναι ασήμαντη ενόψει της σοβαρότητας της επικείμενης πράξης, η χρονική διάσταση μεταξύ της αφορμής και της πράξης του δράστη, όπως και η στάση του τελευταίου μετά την πράξη αποτελούν ικανές ενδείξεις για την κατάφαση του στοιχείου της ήρεμης ψυχικής κατάστασης στο πρόσωπο του δράστη.