Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 995/2021

Εκπρόθεσμη υποβολή εγκλήσεως επί συκοφαντικής δυσφημήσεως τελουμένης μέσω διαδικτύου. Επάρκεια της γνώσης των διισχυρισθέντων και του ψευδωνύμου του δράστη για την έναρξη της τρίμηνης προθεσμίας

Η έγκληση αποτελεί θεσμό τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου, η δε υποβολή της ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την συμπλήρωση τριμήνου από την τέλεση της πράξης, απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση αναφορικά με τον χρόνο κατά τον οποίον ο δικαιούμενος έλαβε γνώση για την τέλεση της πράξης και τον δράστη αυτής ή έναν από τους συμμετόχους. Έννοια “γνώσης της πράξης”· δεν απαιτείται πλήρης γνώση των στοιχείων του δράστη, αλλά αρκεί να είναι γνωστά τα στοιχεία που προσδιορίζουν επαρκώς την πράξη. Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων για συκοφαντική δυσφήμηση, τελεσθείσα μέσω του διαδικτύου (με αναρτήσεις σχολίων σε ιστοσελίδα), καθόσον η έγκληση της παθούσας υποβλήθηκε αφότου είχε συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών μηνών από την γνώση εκάστης πράξης (των συκοφαντικών αναρτήσεων) και των στοιχείων (ψευδωνύμων) των κατηγορουμένων.

Δείτε περισσότερα εδώ.