Τριμελές Εφετείο Αθηνών 576/2021

Επιτρεπτό εκπρόθεσμης ασκήσεως εφέσεως κατ’ αποφάσεως λόγω ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος

Με βάση την αρχή «ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα» είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση εφέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Έννοια “ανωτέρας βίας” και “ανυπέρβλητου κωλύματος”. Συγχωρείται η εκπρόθεσμη άσκηση της κρινόμενης έφεσης από τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατά τον χρόνο επίδοσης του αποσπάσματος της εκκαλουμένης ήταν καθ’ έξιν χρήστης ναρκωτικών και έλειπε από την οικία του, που είχε δηλωθεί ως διεύθυνση επιδόσεως εγγράφων της διαδικασίας, λόγω δε της εξάρτησής του αυτής και της απουσίας του δεν είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, σύνοικο στην ως άνω διεύθυνση, ο οποίος είχε παραλάβει το επιδοτέο απόσπασμα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη άσκηση έφεσης από τον ίδιο. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας η κρινόμενη έφεση του κατηγορουμένου πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της.

Δείτε περισσότερα εδώ.