ΤρΕφΛαρ 187/2018

Παρατηρήσεις Ιω. Παπαδημόπουλου

Ανώνυμη εταιρεία

Πρόσθετη παρέμβαση μετόχου. Σε δίκη της ανώνυμης εταιρείας κατά μελών του Δ.Σ. με αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης ο μέτοχος μπορεί να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εταιρείας. H παράλειψη μέλους του διοικητικού συμβουλίου (και διευθύνοντος συμβούλου) να συνάψει συγκεκριμένη σύμβαση προς όφελος της εταιρείας συνιστά παράβαση της οργανικής υποχρέωσης πίστης του προς την εταιρεία. Οι διαδικαστικές ενέργειες που έγιναν από διοικητικό συμβούλιο, η εκλογή του οποίου κρίθηκε εκ των υστέρων παράνομη, είναι υποστατές και ως τέτοιες διακόπτουν την παραγραφή.

Δείτε περισσότερα εδώ.