Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σερρών 296/2021

Επίλυση της διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέως ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κράτησης. Ζητήματα νομότυπης υποβολής της έγκλησης

Αίρεται η διαφωνία μεταξύ του αναπληρωτή ανακριτή και της εισαγγελέως πρωτοδικών υπέρ της γνώμης της τελευταίας ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κράτησης εις βάρος της κατηγορουμένης (για απάτη σε βαθμό κακουργήματος κατ’ εξακολούθησιν με συνολική περιουσιακή βλάβη και αντίστοιχο όφελος άνω των 120.000 ευρώ και απόπειρα αυτής, καθώς και για αντιποίηση δικηγορίας κατ’ εξακολούθησιν), επειδή οι εγκλήσεις των παθόντων υπεβλήθησαν νομοτύπως (εντός τριμήνου από την γνώση της τέλεσης της τελευταίας μερικότερης πράξης απάτης εις βάρος καθενός από αυτούς και της ταυτότητας της κατηγορουμένης ως μη δικηγόρου), χωρίς να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρ. 464 ΠΚ, αφού οι επίμαχες υποθέσεις δεν ήσαν εκκρεμείς, καλύπτουν δε οι εν λόγω εγκλήσεις τις προηγούμενες επιμέρους πράξεις, ώστε να εφαρμόζεται το άρ. 98 παρ. 2 ΠΚ και να χωρεί επιτρεπτώς ο αθροιστικός υπολογισμός της περιουσιακής βλάβης και του αντίστοιχου οφέλους. Επιβάλλεται προσωρινή κράτηση εις βάρος της κατηγορουμένης, αφού συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του ως άνω κακουργήματος, κρίνεται δε με βάση τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω εξακολουθητικής πράξης και την ύπαρξη προηγούμενης σχετικής καταδίκης ότι, αν αφεθεί ελεύθερη, είναι πολύ πιθανόν να διαπράξει άλλα εγκλήματα ή να συνεχίσει την ίδια εγκληματική δράση. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.