ΠΠρΑθ 1048/2020

Σύμβαση σε βάρος τρίτου (περί παροχής τρίτου)

H σύμβαση σε βάρος τρίτου αποτελεί στην πραγματικότητα μορφή εγγυοδοτικής σύμβασης που συνάπτεται ατύπως. Η ευθύνη του υποσχεθέντος να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενό του (δέκτη της υποσχέσεως) σε περίπτωση που ο τρίτος δεν εκπληρώσει την παροχή είναι αντικειμενική. Όχληση τόσο προς τον υποσχεθέντα όσο και προς τον τρίτο δεν απαιτείται. Τα διαπλαστικά δικαιώματα του οφειλέτη επί απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ασκούνται είτε με αγωγή είτε κατ’ ένσταση. Η άσκηση των ως άνω διαπλαστικών δικαιωμάτων κατ’ ένσταση επιφέρει την ολική ή μερική απόρριψη της αγωγής.

Δείτε περισσότερα εδώ.