ΟλΑΠ 5/2017

Υπεξαίρεση περί την υπηρεσία (άρ. 258 ΠΚ) και απιστία (άρ. 390 ΠΚ) τελεσθείσες από δήμαρχο εις βάρος του Δήμου. Αναίρεση υπέρ του νόμου.

Ορθώς και αιτιολογημένως αθωώθηκε για υπεξαίρεση περί την υπηρεσία εις βάρος του Δήμου, σε βαθμό κακουργήματος, ο κατηγορούμενος δήμαρχος, ο οποίος κατέθεσε το προϊόν τραπεζικού δανείου του Δήμου, ύψους 3.500.000 ευρώ, σε ανεπίσημο και μυστικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, που έχει ανοιχθεί παρατύπως και εν αγνοία των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών και του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο εν λόγω κατηγορούμενος, καίτοι δεν καταχώρισε το ως άνω ποσό στα βιβλία εισπράξεων ούτε το εισήγαγε στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, εν τούτοις δεν το ιδιοποιήθηκε, ενσωματώνοντάς το στην περιουσία του, αλλά το διέθεσε αποκλειστικά και μόνον για την πληρωμή των ταμειακών υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων έναντι των υπαλλήλων, των προμηθευτών και δανειστών τους, δεδομένου ότι οι τελευταίες στερούνταν φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αναιρείται υπέρ του νόμου, λόγω εκ πλαγίου παραβιάσεως του άρ. 390 ΠΚ, κατά το αθωωτικό για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθησιν κακουργηματικής απιστίας σκέλος της, η προσβαλλομένη, διότι δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια σε αυτήν γιατί η πληρωμή των οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που είναι κατά νόμον τρίτα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, με χρήματα του Δήμου, συνεπεία της οποίας μειώθηκε η περιουσία του τελευταίου, δεν αποτελεί απιστία εις βάρος αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ.