ΜΠρΡόδου 233/2018

Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου

Η κατάσχεση εις χείρας τετάρτου δεν προβλέπεται μεν ρητώς στον ισχύοντα ΚΠολΔ, πλην όμως πρόκειται για επιτρεπτή δικονομική απλούστευση, σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της δίκης. Η κατάσχεση εις χείρας τετάρτου κατ’ ουσίαν συντίθεται από δύο ταυτόχρονες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, μία πλαγιαστικώς ασκούμενη και μία “κλασσική”, που ενδέχεται να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο κατασχετήριο. Οι προϋποθέσεις κύρους κάθε κατάσχεσης κρίνονται αυτοτελώς.

Δείτε περισσότερα εδώ.