ΜΠρΑθ 7519/2017

Παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου

Παρουσίαση έργου στο κοινό. Παροχές ξενοδοχείου.

Δεν συνιστά παρουσίαση έργου στο κοινό η προσφορά από τον ξενοδόχο της κατάλληλης υποδομής, έτσι ώστε οι πελάτες του να αποκτήσουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να συνδεθούν σε ιστοσελίδες όπου (ανα)μεταδίδονται ψηφιακά προγράμματα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Η εν λόγω υπηρεσία συνιστά απλή παροχή τεχνικών μέσων για την συμμετοχή των πελατών του ξενοδοχείου στην κοινωνία της πληροφορίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.