ΜονΠλημΑθ 63453/2017

Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος (άρ. 321 παρ. 4 ΚΠΔ)

Ακυρώνεται το κλητήριο θέσπισμα, καθότι δεν περιέχεται σε αυτό με ακρίβεια η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην δύναται να αντιληφθεί για ποιο από τα αδικήματα του άρ. 220 ΠΚ καλείται να απολογηθεί.

Δείτε περισσότερα εδώ.