Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1357/2022

Εκδοτική σύμβαση

Mε τη σύναψη σύμβασης για την έκδοση ενός αδημοσίευτου έργου ο δημιουργός παραχωρεί στον εκδότη την άσκηση του δικαιώματος πρώτης δημοσίευσης του έργου του. Η βούληση παραχώρησης του εν λόγω δικαιώματος συνήθως συνάγεται ερμηνευτικά, με βάση την αρχή της καλής πίστης, από το κείμενο της σύμβασης ή από τις συνοδευτικές περιστάσεις (π.χ. την παράδοση αντιγράφου του έργου στον εκδότη). Εκμετάλλευση έργων συνεργασίας. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την κοινωνία δικαιώματος ως προς τον καθορισμό της έκτασης των εξουσιών διαχείρισης του κοινού έργου από κάθε συνδημιουργό (υπό την επιφύλαξη της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος).

Δείτε περισσότερα εδώ.