Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 12715/2022

Παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου

Αρχές και περιορισμοί που διέπουν την συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η απόφαση γενικής συνέλευσης Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (υπό την μορφή αστικού συνεταιρισμού) περί χρησιμοποίησης των εισπραττόμενων εσόδων για σκοπούς άλλους πλην της διανομής στους δικαιούχους, ή περί επιβολής μη επιτρεπτών ή δυσανάλογων κρατήσεων επ' αυτών, ή περί επιβολής υπέρογκων εξόδων διαχείρισης επιβαρύνει τους δικαιούχους με υποχρεώσεις που δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων τους (άρθρο 11 § 1 Ν. 4481/2017). Μια τέτοια απόφαση, ως αντιβαίνουσα στην υποχρέωση του ΟΣΔ να επιδεικνύει επιμέλεια κατά την συλλογή, διαχείριση, εκκαθάριση και διανομή των εσόδων, η οποία απορρέει από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Ν. 4481/2017, είναι απολύτως άκυρη.

Δείπε περισσότερα εδώ.