Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων 107-113/2022

Διάκριση των γενετήσιων πράξεων από τις γενετήσιες χειρονομίες. Οριστική παύση ποινικής δίωξης για κατάχρηση ανηλικών σε γενετήσιες πράξεις.

Από τις “γενετήσιες πράξεις”, ήτοι από την συνουσία ή άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, διακρίνονται οι “χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα”, ήτοι οι πράξεις ήσσονος βαρύτητας, οι οποίες προσβάλλουν μεν την γενετήσια αξιοπρέπεια, χωρίς να όμως εξικνούνται σε γενετήσια πράξη. Το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως γενετήσιας είναι η ένταση της προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας του θύματος. Ποιο είναι το προστευόμενο έννομο αγαθό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρ. 342 ΠΚ. Η εμπίστευση, ήτοι η πραγματική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος από την οποία απορρέει υποχρέωση φροντίδας του ανηλίκου, ακόμη και προσωρινής, αποτελεί βασικό άξονα του άρ. 342 παρ. 1 ΠΚ. Κηρύσσεται ομόφωνα ένοχος ο κατηγορούμενος για βιασμό και κατ’ εξακολούθησιν κατάχρηση ανήλικης που δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη και ανήλικης που συμπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όμως και τα δεκατέσσερα έτη της ηλικίας της, ο οποίος εκμεταλλευόταν την σχέση οικειότητας και την εμπιστοσύνη της μητέρας της ανήλικης. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας της κακουργηματικής πράξης του άρ. 342 παρ. 1 ΠΚ σε πλημμεληματική του άρ. 342 παρ. 2 ΠΚ, για πράξεις εις βάρος έτερης ανήλικης, διότι κατά την γνώμη της πλειοψηφίας, η πράξη της θωπείας στο σώμα της ανήλικης, το κοίταγμα με ηδονιστικό τρόπο προς συγκεκριμένα μέλη του σώματός της και τα λεκτικά προς αυτήν πειράγματα συνιστούν όχι γεννετήσιες πράξεις αλλά ήσσονος βαρύτητας γεννετήσιες προσβολές που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, και ως εκ τούτου τα αδικήματα αυτά, τελεσθέντα κατ’ εξακολούθησιν, έχουν παραγραφεί (άρ. 111 παρ. 2 ΠΚ). Κατά την γνώμη της μειοψηφίας οι θωπείες φέρουν τον χαρακτήρα “γενετήσιων πράξεων”, ενόψει του βαθμού της έντασής τους και της διάρκειάς τους, εφόσον άλλωστε συνιστούν υποκατάστατο μέσο (απομίμηση) της συνουσίας προς επίτευξη ηδονιστικού αποτελέσματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.